Marjo van Zalk 
Mental coach 

Over mij

Eenvoud = Kracht! 

Alle kracht die je nodig hebt om te leven zoals je dat beoogt, is in jouzelf aanwezig. Dat is mijn vaste overtuiging sinds ik vanaf 2004 mensen begeleid bij hun mentale processen. Oorspronkelijk (1980) kom ik uit de jeugdhulpverlening (behandelcentrum zeer moeilijk opvoedbare jongeren). Na 10 jaar met diverse groepen te hebben gewerkt heb ik de stap naar het bedrijfsleven gemaakt waar ik o.a. leidinggevende posities had en uitgebreide ervaring opdeed in zowel de profit‐ als de non profit sector.

Ik begeleid mensen bij het inzichtelijk krijgen van patronen zodat er begrip komt voor situaties en gedrag. Dit kan in allerlei fasen van een mensenleven plaats vinden. Mijn cliënten zijn zowel jongeren als volwassenen. Bij de begeleiding wordt ervan uitgegaan dat mensen alles in huis hebben om zichzelf met hun individuele mogelijkheden en belemmeringen te ontwikkelen. 

Mijn specialisme ligt bij burn‐out en stress gerelateerde klachten. Ik heb mij verdiept en geschoold in mijn interesses zoals communicatie, gedragsbiologie, bio‐psychologie, bio en neurofeedback, filosofie en Jungs archetypen. In mijn werk richt ik mij op iemands kracht en eigen verantwoordelijkheid. Authenticiteit en autonomie zijn voor mij van grote waarde. Ruimte voor zingevingsvragen hoort vanzelfsprekend thuis in de gesprekken.

Coaching bestaat niet alleen uit praten. Het is mogelijk om een paard mee te laten doen of al wandelend tot inzichten te komen. Resultaat van elk coachtraject blijft dat jíj jezelf ontwikkelt. Mentaal weerbaar en veerkrachtig.

Ik sta voor energieke, krachtige en heldere communicatie, de discussie voorbij en op weg in dialoog! 

 

Leer mij beter kennen door het lezen van mijn blogs 

 

 

10.09.2017

Duurzaamheid en veerkracht

Duurzaam ontwikkelen en organiseren begint bij gezonde en veerkrachtige medewerkers.

Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Het thema van dit decennium. Op weg naar 2020 zijn er nog heel wat stappen te zetten om een aantal van de doelen te halen die gesteld zijn in het  akkoord van de klimaatconferentie in Parijs in 2015. Duurzaamheid reikt verder dan alleen het klimaat. Mens en natuur zijn in een optelsom ‘het milieu’ (Denk aan de uitspraak: Het milieu waar je vandaan komt). Welke verandering je ook wilt doorvoeren: zorg eerst dat het menselijk fundament gezond, sterk en stabiel is. Dat dit kosteneffectief is, behoeft geen uitleg.

De nog steeds stijgende cijfers van stress gerelateerde klachten en burn-out spreken een duidelijke taal (1,8 miljard per jaar). Iets is uit balans geraakt in onze welvaartsstaat. De crisis heeft een sterk signaal afgegeven. Zekerheid in werk en inkomen is een basisbehoefte die de veiligheid biedt om te leren en te ontwikkelen. Deze zekerheid werd aan het wankelen gebracht. Reactie op deze onzekerheid is kiezen voor het vertrouwde: houd vast wat je hebt. Om crisis op te heffen is er weer orde op zaken nodig. Met voortschrijdend inzicht aanpassingen of hervormingen te implementeren. Nieuwe taken en verantwoordelijkheden aangaan is uit de comfortzone stappen en voor de meesten van ons dus spannend.

Hoe verzamelen we de moed en het lef om mee te stromen met de veranderingen in de maatschappij? Om met inbreng van je eigen visie samen een nieuwe route bepalen. Verantwoordelijkheid nemen voor de ontstane situatie, ieder met de persoonlijke competenties, kennis en ervaring.
Een workshop op een locatie van De Vuurplaats biedt de mogelijkheid alle medewerkers van de organisatie bij zichzelf na te laten gaan in hoeverre zij zich mentaal veerkrachtig en stabiel voelen. Het leren herkennen van stress en werkdruk door psycho educatie, ervaren, implementeren. Door preventief actie te ondernemen wordt uitval voorkomen. In balans blijven door draagkracht en draaglast te monitoren, bij jezelf en je collega’s. Elkaar respectvol attent maken op de signalen maakt dat de aangesproken persoon de nog voor hem onbewuste signalen kan opmerken. Het komt vaker voor dat de omgeving de eerste tekenen van overbelasting opmerkt. (Een korter lontje is daar een bekend voorbeeld van.) Deze workshop kan aanzetten tot een vervolgactie om mentale overbelasting te voorkomen.

Ontwikkelen van veerkracht komt van binnenuit en is duurzaam inzetbaar vermits je bewust blijft van een evenwicht in geven en ontvangen.

marjo van zalk - 10:33:48 @